Cùng nhau sáng tạo trải nghiệm số hóa và hệ sinh thái toàn diện cho khách hàng với các API an toàn.

Giới thiệu

image3-1.jpg

Bảo mật dữ liệu

VietinBank luôn yêu cầu khách hàng đồng ý ủy quyền cho ứng dụng được phép truy cập vào dữ liệu tại VietinBank thông qua API cũng như hủy bỏ việc ủy quyền bất cứ khi nào.

VietinBank sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như OAuth2, OpenID connect, kết hợp với OTP để xác thực khách hàng

Để đảm bảo tính bảo mật tất cả các API đều được kiểm tra taasn công thường xuyên và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như REST,OWASP

 

VietinBank iConnect là gì?

VietinBank iConnect là nền tảng ngân hàng mở, cho phép chia sẻ dữ liệu và dịch vụ ngân hàng với các đối tác của VietinBank thông qua sự đồng ý của khách hàng.

Các đối tác có thể tích hợp các API và kiểm thử chức năng ứng dụng của mình trên môi trường Sandbox trước khi cung cấp dịch vụ đến khách hàng

VietinBank iConnect cũng cung cấp các API dành riêng cho các đốic tác doanh nghiệp có nhu cầu kết nối hệ thống ERP trực tiếp với VietinBank.

image3-1.jpg

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu dự án?

Danh mục API nổi bật

Hãy chọn API từ danh sách và tìm hiểu thông tin chi tiết từ tài liệu hướng dẫn để truy cập vào dữ liệu tại VietinBank

image3-1.jpg

Khách hàng

Lấy thông tin khách hàng tại VietinBank

image3-1.jpg

Quản lý dòng tiền

Quản lý thu chi,báo nợ,báo có cho khách hàng

image3-1.jpg

Thanh toán

Thực hiện các giao dịch tài chính như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn

image3-1.jpg

Fintech

Thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán, ví


Các bước đăng ký

 
image4-1.jpg

Bước 1

Đăng ký tài khoản

 
image4-1.jpg

Bước 2

Tạo ứng dụng

 

Bước 3

Phát triển và kiểm thử

 

Bước 4

Yêu cầu triển khai

 

Bước 5

Lấy thông tin môi trường

 

Bước 6

Triển khai


Ðối tác tiêu biểu

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Nộp tiền từ thẻ vào ví

Thanh toán hóa don

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu dự án?