Nhu cầu chung

...
Foreign Exchange Rate

Thông tin tỉ giá

View API
...
Fx Transfer

Chuyển tiền ngoại tệ

View API

Quản lý dòng tiền

...
Collection Over Inquiry

Thu hộ qua hình thức vấn tin.

View API
...
Notification

Biến động số dư qua đối tác thứ ba.

View API
...
Pay on behalf

Chi hộ điện tử.

View API
...
ERP

Kết nối doanh nghiệp.

View API

Thanh toán

...
Bill Payment

Thanh toan hóa đơn.

View API
...
Fund Transfer

Chuyển tiền.

View API
...
Payees

Nhận tiền.

Comming Soon
...
Loyalty

Khách hàng thân thiết.

Comming Soon
...
Transaction Analytics

Phân tích giao dịch khách hàng.

Comming Soon
...
QR Payment

Thanh toán qua QRCode.

View API
...
Ecommerce

Cổng thanh toán.

Comming Soon
...
Payment Machine

Thanh toán qua máy.

View API
...
SaleHub

Thanh toán học phí.

View API

Fintech

...
Cash in

Nạp tiền vào Ví.

View API
...
Cash out

Rút tiền từ Ví.

View API
...
Fund Transfer on ewallet

Chuyển tiền từ ví.

View API
...
Benefit Fund Transfer

Chuyển tiền cho người thụ hưởng.

Comming Soon
...
Bill Payments

Thanh toán hóa đơn.

View API

Tài chính

...
Bank Account

Thông tin chi tiết tài khoản và lịch sử giao dịch.

Comming Soon
...
Card Info

Truy xuất thông tin chi tiết thẻ.

Comming Soon
...
Saving Account

Thông tin tài khoản tiết kiệm.

Comming Soon
...
Loan Account

Thông tin tài khoản vay

Comming Soon