Realized

0
No votes yet

SB_Account (1.0.0)

Đây là chức năng cho phép đối tác kết nối trực tiếp tới ngân hàng để mở tài khoản, vấn tin kết quả của việc mở tài khoản

0
No votes yet

SB_Disbursement (1.0.0)

Partners such as service providers, security companies,etc can authorize VietinBank to collect money from mutal customers or do internal/external money transfer

0
No votes yet

SB_billing (1.0.0)

Partners can allow their customers to topup mobile, service account or pay recurring service fees such as electricity, water, television, internet, etc through Vietinbank Bill Payment service

0
No votes yet

SB_eWallet (1.0.0)

Đây là các chức năng cho phép các đối tác Ví kết nối trực tiếp tới VietinBank để liên kết ví thẻ và thực hiện nạp-rút tiền-đăng ký thanh toán trực tuyến-phát hành tokenization-hủy token-vấn tin tài khoản..

Subscribe to RSS - Realized